Werkomgeving BNP Paribas Amsterdam


De pandemie heeft een hoop verandering teweeg gebracht in het gebruik van de kantooromgeving. Sinds de pandemie werken we meer thuis en vergaderen we meer digitaal. Veel bedrijven houden het deels thuiswerken in stand. Dat vraagt om een flexibele en hybride manier van werken. Doordat we bepaalde taken beter thuis uitvoeren zijn we de kantooromgeving steeds meer gaan gebruiken als een plek om te ontmoeten en inspireren. Deze ontwikkeling vraagt om een andere inrichting die deze nieuwe manier van werken ondersteunt. De meeste bedrijven kiezen ervoor om af te stappen van vaste werkplekken en kiezen voor een open structuur waar samenwerken centraal staat

Dat was ook de wens van het Asset Management team van BNP Paribas. Het bedrijf was bezig met een transformatie naar een ‘agile’ werkomgeving. Agile werken vraagt om een grotere variëteit aan werkplekken om de verschillende werkstijlen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. De huidige inrichting sloot niet aan bij deze vorm van werken en daarom vroeg BNP Paribas dmb advies in samenwerking met Studio Bower om mee te denken over een nieuwe inrichting. 

Om zo goed mogelijk in te spelen op de verschillende werkstijlen van de medewerkers hebben we de werkvloer onderverdeeld in verschillende werkplek-typologieën: open werkplekken, vergaderruimtes, concentratieplekken en belcellen. Deze variatie aan werkplektypes bied medewerkers de mogelijkheid om een plek te kiezen die past bij het type werk dat uitgevoerd moet worden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om weg te stappen van de werkplek op het moment dat iemand een telefoontje ontvangt. Dat voorkomt dat collega’s gestoord worden. Dit resulteert in een werkomgeving met meer productieve en tevreden werknemers. 

Ook voor de vergaderruimtes is gekozen voor meer diversiteit. De ruimtes zijn verschillend ingericht, de één met een actieve setting, een hoge tafel met hoge krukken die een actieve houding stimuleren, de ander met een informele opstelling, met een sofa en lounge stoelen. Alle vergaderruimtes zijn ingericht met videoschermen zodat collega’s virtueel aan tafel kunnen schuiven.

Rekening houdend met de verhuizing naar de Zuidas die gepland staat voor medio 2024 hebben we gekozen voor neutrale en behouden kleuren en materialen. Passend bij het huidige interieur en makkelijk toe te passen in het nieuwe interieur. 

nullnullnullnullnull